Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
TOPR.pl
Przekaż 1% podatku na działalność TOPR.
TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

Monitoring

pogody w tatrach

...
Morskie Oko
widok na Rysy
...
Dolina Pięciu Stawów Polskich
widok na Przedni Staw
...
Dolina Chochołowska
widok na Wołowiec

W minionym tygodniu TPN zezwolił skitourowcom na narciarskie wędrówki i zjazdy. Z tej okazji skorzystało wielu narciarzy skitourowych. Ponieważ śniegu w Tatrach niewiele ( jakoś niebo nie dzieli go sprawiedliwie, zasypało Madryt a w Tatrach tylko poprószyło śniegiem), nie wszystkim udało się bezpiecznie zjechać. Doszło do kilku wypadków narciarskich. Po częściowo zalodzonych szlakach i drogach trzeba było się poruszać ostrożnie. Tam też doszło do kilku wypadków spowodowanych poślizgnięciami i upadkami.

Poniedziałek 4.01.

O godz. 9.15. powiadomiono Centralę TOPR, że podczas wspinaczki  Direttissimą Giewontu  doszło do wypadku taternickiego. Jeden z taterników został uderzony spadającym kamieniem lub lodem w nogę. Taternicy zjazdami wycofali się ze ściany i doszli do szałasu w Dol. Strążyskiej. Stamtąd kontuzjowany taternik  pojazdem terenowym Traxter został zwieziony do wylotu Doliny, skąd własnym transportem udał się do szpitala.

Po godz. 17-tej z Dol. Kościeliskiej przetransportowano do szpitala turystkę, która upadając złamała rękę.

Przed godz. 22-gą powiadomiono Centralę TOPR ,że podczas wychodzenia z Jaskini Marmurowej w kierunku otworu wyjściowego , taterniczka doznała urazu stawu kolanowego. Wraz z partnerem wyszli na powierzchnię i powoli zaczną schodzić w kierunku szlaku,  ale potrzebna będzie pomoc, gdyż taterniczka odczuwa ból.  Z Centrali na Zahradziska wyjechało 16-turatowników, którzy przed 23.30 spotkali poniżej Polany Upłaz schodzących taterników. Tam po udzieleniu I pomocy ranną włożyli do noszy i znieśli na Zahradziska, skąd samochodem przetransportowali ją do szpitala.  O godz. 1-szej ratownicy powrócili na Centralę.

W minionym roku TOPR przeprowadził w Tatrach 606 działań ratowniczych  w tym 229 z udziałem śmigłowca. Celem niesienia szybkiej i skutecznej pomocy  zorganizowano 229 wieloosobowych wypraw ratunkowych ( w tym 192 z udziałem śmigłowca), 325 akcji ratunkowych ( w tym 37 z udziałem śmigłowca) i 19 innych interwencji.

Doszło do:

532 wypadków turystycznych, 29 wypadków taternickich, 3 wypadków jaskiniowych, 7 skitourowych, 5 freeraidowych, 1 rowerowego, 27 innych, 2 zbędnych alarmów.

Ratowano 709 osób ( w tym 278 z udziałem śmigłowca) 

Śmierć poniosło 21 osób, (w tym 16 turystów, 2 taterników , 3 inne),  284 osoby doznały poważnych urazów i zachorowań, 166 osób doznało lżejszych obrażeń i zachorowań, 238 ratowanych osób nie odniosło urazów.

30 grudnia 2020 roku mija 19 rocznica tragicznego wypadku pod Szpiglasową Przełęczą, w której w wypadku lawinowym podczas działań ratowniczych zginęło dwóch ratowników TOPR.: Marek Łabunowicz oraz Bartek Olszański.

Poniedziałek 28.12.

Przed godz. ósmą do TOPR zadzwonił turysta, że podchodząc szlakiem na Rysy, będąc około 200 m powyżej Czarnego Stawu doznał urazu nogi. Spróbuje zawrócić. Po chwili kolejny telefon od turysty, który przekazał, że jednak nie da rady samodzielnie schodzić, potrzebuje pomocy. W tamten rejon ze schroniska nad M. Okiem wyrusza pełniący tam dyżur ratownik. Okazuje się że nad Czarnym Stawem znajduje się inny ratownik, który wyrusza do turysty. Przed 9-tą dociera na miejsce zdarzenia. Okazuje się, że turysta znajduje się u wylotu żlebu spadającego z Białczańskiej Przeł. Wyżniej. Po chwili dochodzi tam ratownik, który wyruszył z M. Oka. Przekazują informację o stanie poszkodowanego Do Centrali TOPR. Ratownicy postarają się sprowadzić kontuzjowanego turystę w pobliże szlaku, ale dalej konieczny będzie transport. Zabezpieczają cieplnie turystę i kontuzjowany staw skokowy.  Z Centrali   do Morskiego Oka wyjeżdża 11 osobowa ekipa ratowników ze sprzętem do transportu. Przed 11.30 docierają na miejsce i po włożeniu rannego do noszy rozpoczynają transport do M. Oka. Stamtąd przewożą go samochodem transportują go do szpitala. Jak się okazało turysta w bardzo trudnych warunkach: wiejącym z dużą prędkością wiatrem połączonym z opadem śniegu, mgłą ograniczającą widoczność i ogłoszonym II stopniem zagrożenia lawinowego wybrał się na Rysy. Będąc Powyżej Czarnego Stawu zgubił zawiany śniegiem szlak i zaczął podchodzić w kierunku wylotu Żlebu spadającego z Białczańskiej Przeł. Wyżniej. Tam doznał kontuzji. Dzwoniąc po pomoc do TOPR był przekonany, że jest na szlaku na Rysy. Mimo odniesionej kontuzji, może mówić o sporym szczęściu. Gdyby jej nie odniósł i wędrował dalej najprawdopodobniej wyżej wpadłby w o wiele większe tarapaty.

W minionym tygodniu  w Tatrach  panowała bardzo zmienna pogoda. Najpierw  opady deszczu, wyżej śniegu, później znaczne obniżenie temperatury, a na koniec wiejący z dużą prędkością wiatr halny. Takie warunki nie sprzyjały turystom, którzy w ten świąteczny tydzień wyruszali na tatrzańskie szlaki. Ratownicy nie mieli wiele czasu na świętowanie. W rejonie Rysów doszło do kilku poważnych wypadków. Na szczęście nikt nie zginał.

Poniedziałek 21.12.

Po godz. 13.45 do TOPR zadzwonił jeden z turystów znajdujących się w rejonie Buli pod Rysami informując, że przed chwilą spod Grani zsunął się Rysą  jakiś turysta i zatrzymał się w około 50 m poniżej wylotu Rysy, w pobliżu dzwoniącego. Turysta jest przytomny, ale jest po chwilowej utracie przytomności. Ma uraz twarzy, mocne potłuczenia i obtarcia. W czasie zsuwania zgubił  buta z rakiem. Turyści znajdujący się w pobliżu udzielają mu I pomocy i zabezpieczają termicznie.  Powiadamiający o zdarzeniu Centralę TOPR turysta równocześnie informuje, że w górnej części Rysy znajduje się towarzyszka poszkodowanego, która nie zejdzie w dół bez pomocy. W rejonie Rysów jest bardzo dobra widoczność i bezwietrznie. W dolnej części Zakopanego zalegają mgły, ale śmigłowiec staruje na wiadomość, że już przy Centrali TOPR jest dobra widoczność. Śmigłowiec przyziemia przy Centrali skąd na pokład zabiera 2 ratowników i leci do M. Oka. Ze względu na zalegające chmury nie jest  jednak w stanie przebić się do M. Oka i zawraca pod Centralę. Wobec tego ratownicy przygotowują się do wyjazdu samochodami do M. Oka, by dalej pieszo dotrzeć na miejsce zdarzenia. W czasie przygotowań do wyjazdu do TOPR dociera informacja, że na lewo od Grzędy Rysów znajduje się turysta nie mający telefonu, który zgubił szlak, wszedł w eksponowany, trudny teren, z którego nie jest w stanie bezpiecznie się wydostać. Potrzebuje pomocy. Wobec tego ratownicy zabierają oprócz sprzętu medycznego  i zabezpieczenia termicznego, sprzęt potrzebny do sprowadzenia turystów. Pomiędzy 14.50 a  15.50 do M. Oka wyjeżdżają kolejni ratownicy ze sprzętem potrzebnym do transportu rannego. Ponieważ w rejonie Czarnego Stawu akurat znajdował się jeden ratownik, wyruszył on na miejsce zdarzenia i przed 16.45 dotarł do poszkodowanego turysty, a chwilę potem dotarła pierwsza grupa ratowników, którzy wyjechali z Centrali TOPR a po nich kolejni ratownicy. Po udzieleniu I pomocy , włożono rannego do noszy Skeed, w których po zbudowaniu  stanowiska  został on opuszczony nad Czarny Staw. Na tym około 800 m odcinku zbudowano kolejno 8 stanowisk do opuszczania. Po przeciągnięciu noszy przez Czarny Staw, progiem Czarnotawiańskim opuszczono rannego do granicy śniegu i dalej w noszach Konga zniesiono go do schroniska nad M. Okiem.  O 22-giej przekazano go do karetki pogotowia. W czasie tych działań turyści schodzący z Rysów sprowadzili  do ratowników współtowarzyszkę rannego, która oczekiwała na pomoc w górnej części Rysy. Z chwilą rozpoczęcia transportu 3 ratowników wyruszyło do turysty, który znajdował się na lewo od Grzędy Rysów na wysokości 2400 m.  Po dotarciu  zabezpieczono go termicznie. Po założeniu uprzęży, asekurując sprowadzono go do M. Oka.  W sumie w tych działaniach wzięło udział 26 ratowników.  Turysta, który mimo posiadanych raków i czekana, zsunął się Rysą, może mówić o ogromnym szczęściu, że mimo około 400 m upadku śnieżno-skalnym terenem nie doznał poważniejszych obrażeń. Tym razem Anioł Stróż był na miejscu.

SKODA
SALEWA
PLUS
ICAR
BP
...

W ramach powierzenia dla TOPR w roku 2021 zadania publicznego przez Województwo Małopolskie zrealizowali zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego na kwotę 180 000 złotych.