Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
TOPR.pl
Przekaż 1,5% podatku na działalność TOPR.
TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA
WSPÓŁPRACA POLSKO – CHORWACKA POMIĘDZY TOPR a HGSS

W dniach 22-23 września 2022 roku w Zakopanem odbyło się spotkanie ratowników TOPR z ratownikami HGSS ( www.hgss.hr ) z Chorwacji. Inicjatorem zorganizowania konferencji był Konsulat Republiki Chorwacji na czele z Konsulem Honorowym Pawłem Włodarczykiem.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń zdobytych w polskich i chorwackich górach, stosowanych technik ratowniczych, organizacji wypraw ratowniczych w górach i jaskiniach oraz możliwości i celowości nawiązywania stałej współpracy szkoleniowej i ratowniczej.

Ratownicy z Chorwacji w towarzystwie ratowników TOPR mieli też okazję odwiedzić Morskie Oko i Kasprowy Wierch.

Konferencja była w dużej części czysto merytoryczna, a jej wynikiem jest podpisanie listu intencyjnego o nawiązaniu stałej współpracy szkoleniowo – ratowniczej. Ustalono również pierwsze wspólne aktywności w najbliższych miesiącach.

Dziękujemy za wsparcie w organizacji konferencji Fundacji Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR, Urzędowi Miasta Zakopane, Polskim Kolejom Linowym, oraz Konsulatowi Republiki Chorwacji.

 foto: Albin Marciniak

foto: Albin Marciniak

foto: Albin Marciniak

foto: Albin Marciniak

foto: Albin Marciniak

SKODA
SALEWA
PLUS
ICAR
BP
...

TOPR realizuje w 2022 roku zadanie publiczne pod tytułem: utrzymanie gotowości ratowniczej oraz prowadzenie działań ratowniczych w Tatrach o wartości 195.000zł.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Wartość wsparcia 180.000zł.Polska

DOFINANSOWANO ZE SRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI

Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa górskiego określonych w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich na Terenie Tatr oraz pasma Spisko – Gubałowskiego, w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach poprzez utrzymanie gotowości ratowników górskich, utrzymanie obsługi administracyjnej oraz opracowywanie i udostępnianie komunikatów lawinowych.

Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa górskiego określonych w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich poprzez utrzymanie gotowości operacyjnej śmigłowca ratowniczego będącego w dyspozycji TOPR oraz wykonywanie z jego użyciem ratownictwa górskiego na obszarze Tatr, pasma Spisko – Gubałowskiego, oraz na wezwanie innych służb na obszarach górskich w szczególności południowej Małopolski.

DOFINANSOWANIE 12 266 902 zł