Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
TOPR.pl
Przekaż 1% podatku na działalność TOPR.
TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

30 grudnia 2021 roku mija 20 rocznica tragicznego wypadku pod Szpiglasową Przełęczą, w której w wypadku lawinowym podczas działań ratowniczych zginęło dwóch ratowników TOPR.: Marek Łabunowicz oraz Bartek Olszański.

Tradycyjnie, jak co roku, zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie ratownictwa w Tatrach, proponując w zamian rzecz niezwykle bliską naszemu sercu - kalendarz TOPR na 2022 rok. Pozycja ta, wypełniona jest zdjęciami dokumentującymi naszą pracę, wykonanymi w trakcie wypraw ratunkowych, poszukiwań czy górskich patroli.
Ostatni rok był szczególny, odnotowaliśmy ponad 1000 wypraw ratunkowych. W samych miesiącach wakacyjnych zanotowaliśmy ponad 40% więcej wypadków w stosunku do lat poprzednich. Wrzesień i październik to z kolei kilkanaście nocnych wypraw po turystów, którzy zagubili się w wysokich partiach gór. Wszystkie te działania odbywały się w cieniu pandemii i związanych z tym wymogów sanitarnych.
 
Mamy nadzieję, że kalendarz znajdzie w Waszym domu odpowiednie miejsce, przypomni o pięknie i potędze Tatr oraz skłoni Was, aby z wyprzedzeniem dobrze planować kolejne górskie wędrówki.
 
Kupując kalendarz wspieracie ratownictwo w Tatrach.
 
Twoja pomoc ma znaczenie!!!
 
Kalendarz ścienny, pięciokartkowy na spirali o wym. 34 cm x 48 cm.
 
Tradycyjnie zawartość kalendarza stanowi niespodziankę.
 
Nie prowadzimy wysyłki poza granice Polski.
 
Link do aukcji. Sprzedaż będzie odbywać się w partiach po 50 szt.
 
https://allegro.pl/oferta/kalendarz-topr-2022-11535897257

13 listopada 1991 r. po wieloletnich staraniach ratowników tatrzańskich, zostało sądownie potwierdzone usamodzielnienie Grupy Tatrzańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GT GOPR) i jej powrót do nazwy, idei, dokumentów i znaku stworzonego przez Mariusza Zaruskiego, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR).
    

Za datę powstania TOPR uważa się 29.10.1909 r., dzień zatwierdzenia statutu TOPR. Do 1952 r.  działało w organizacyjnym związku z PTT (w czasie okupacji pod nazwą Tatra-Bergwacht) i do 1952 r. pod własną nazwą. W 1952 r. powstało GOPR zrzeszające regionalne grupy z wszystkich rejonów górskich kraju. W tym czasie, do 1956 r. TOPR działało w pod własną nazwą, a po reorganizacji GOPR stało się Grupą Tatrzańską GOPR. „Wchłonięcie” TOPR do GOPR odbyło się w latach powszechnego centralizowania większości organizacji społecznych i państwowych przebiegające z co najmniej brakiem entuzjazmu lub biernym oporem reorganizowanych. Takie też były wspomnienia znacznej grupy naszych starszych kolegów. Przez kolejne lata narastały problemy wynikające z podstawowych różnic w zrozumieniu w GOPR odrębności ratownictwa w terenie alpejskim jakim są Tatry. Zasadniczo wyłączne dla działań w Tatrach, specjalistyczne potrzeby sprzętowe i szkoleniowe w ratownictwie tatrzańskim i brak zrozumienia dla tych potrzeb doprowadziły w drugiej połowie lat 80. XX w. rozpoczęcia działań powrotu do samodzielności organizacyjnej i tradycji TOPR z 1909 r. Lata transformacji ustrojowej przełomu lat 80/90 nie sprzyjały tym działaniom Rady GT GOPR wspieranej właściwie przez wszystkich członków grupy z ważnym, silnym wsparciem seniorów ratownictwa tatrzańskiego, działających jeszcze w czasach TOPR. Niezwykła siła głosu wynikająca z jedności jaką tworzyli w dążeniu do reaktywowania TOPR ratownicy tatrzańscy doprowadziła do zwycięstwa osiągniętego na sali rozpraw nowosądeckiego sądu 13 listopada 1991 r. Odzyskaliśmy nazwę, dokumenty i znak TOPR. Następne lata, rozwój nowoczesnego ratownictwa tatrzańskiego i jego wysoki poziom są dowodem, że tamte, historyczne już, nazywane wówczas „rozłamowymi” starania, były organizacyjnie, społecznie i moralnie uzasadnione.

                Ratownicy tatrzańscy

Z głębokim żalem informujemy, że 27 listopada 2021 roku w wieku 94 lat zmarł ratownik TOPR Jerzy Mitkiewicz.
 
Był członkiem TOPR od 1945 roku. Ma na swym koncie wiele nowych dróg wspinaczkowych w tym także zimowych m.in. jako pierwszy pokonując w czteroosobowym zespole w warunkach zimowych w kwietniu 1953 roku Żleb Dregea na Granatach.
 
Był meteorologiem, pracownikiem Stacji Meteorologicznej w Zakopanem, na Hali Gąsienicowej, a od 1954 r w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Kasprowym Wierchu. Od 1978 do 1992 był jego kierownikiem.
 

Miło nam poinformować że Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało jednym z laureatów Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Kotarbińskiego.

Medal dla TOPR został przyznany za wyróżniające się dokonania praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania, odznaczające się wysoką efektywnością ekonomiczną i społeczną.

Medale wręczono w Sali Senatu SGH podczas uroczystego posiedzenia Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, którego rektor SGH Piotr Wachowiak jest zastępcą przewodniczącego. Misją KNOiZ PAN jest stymulowanie rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce oraz promowanie w innych środowiskach naukowych i w praktyce osiągnięć z zakresu zarządzania oraz ich twórców.

Pełna informacja o przyznanych Medalach znajduje się pod adresem : Przyznano Medale Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Kotarbińskiego

...

W ramach powierzenia dla TOPR w roku 2021 zadania publicznego przez Województwo Małopolskie zrealizowali zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego na kwotę 180 000 złotych.