Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych wraz z Partnerami realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Bezpieczna Małopolska – Etap 1 samochody ratownictwa górskiego”.

Celem projektu jest zapewnienie jednostkom ratownictwa górskiego, działającym na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie województwa małopolskiego odpowiednich zasobów do prowadzenia działań mieszczących się w zakresie ich zadań statutowych. Dla TOPR w ramach projektu sfinansowany został zakup jednego samochodu terenowego do ratownictwa górskiego.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 128 396,90 PLN

To top