TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

Statut TOPR

Statut TOPR 

Zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie 28 października 2017

Zobacz 

 

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

www.nfosigw.gov.pl         www.wfos.krakow.pll

Realizujemy zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

exte end ext