TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 


Bieżące  *   Archiwum 

Przetarg nr 7/2021 – Zakup pojazdów specjalistycznych

.Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup pojazdów specjalistycznych

.Dodatkowe Informacje

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup pojazdów specjalistycznych

Zakup samochodu transportowego do przewozu psów lawinowych

Dokumenty do pobrania

Informacje

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o zamówieniu Zakupu butów górskich zimowych

Ogłoszenie o zamówieniu Zakupu butów górskich zimowych

Dokumenty do pobrania

Informacje

Ogłoszenie


przetarg Zakup paliwa lotniczego 4/2021

 Zakup paliwa lotniczego 4/2021

 

Dokumenty do pobrania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup ekwipunku ratowniczego

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup ekwipunku ratowniczego

 Pliki do pobrania

Dodatkowe Informacje

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Śmigłowiec naprawa główna – silniki i przekładnie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Śmigłowiec naprawa główna - silniki i przekładnie

 

Śmigłowiec naprawa główna - silniki i przekładnie Wspólny Słownik Zamówień: 50212000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji śmigłowców.

Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych gdzie części zadania stanowią:

1. Śmigłowiec - naprawa główna – silniki

2. Śmigłowiec naprawa główna – przekładnie

 

Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

Dokumenty do pobrania

Otwarcie Ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty


przetarg nieograniczony.na zakup samochodu osobowego typu bus

Ogłoszenie o zamówieniu

na Zakup samochodu osobowego typu bus ( zamieszczone w BZP w dniu 06i08/20ż0, nr ogłoszenia: 570573-N-2020)

Dokumenty Do Pobrania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  


Przetarg nieograniczony na zakup ekwipunku ratowniczego

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup ekwipunku ratowniczego.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup pojazdu UTV wraz z dodatkowym wyposażeniem

Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup pojazdu UTV wraz z dodatkowym wyposażeniem ( zamieszczone w BZP w dniu 28/10/2019, nr ogłoszenia: 615575-N-2019)

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Obsługę śmigłowca ratowniczego - Sokół W-3A SP-SXW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Obsługę śmigłowca ratowniczego - Sokół W-3A SP-SXW (przekazane UPUE w dniu 2019-06-11)

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Zakup wyposażenia ratowniczego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Zakup wyposażenia ratowniczego ( zamieszczone w BZP w dniu 16/05/2019, nr ogłoszenia: 548521-N-2019)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Ogłoszenie o przetargu na "Zakup ekwipunku ratowniczego" Postępowanie 1/2019

Ogłoszenie o przetargu na "Zakup ekwipunku ratowniczego"  Postępowanie 1/2019

 


Zakup pojazdu ATV. Postępowanie 24/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na  Zakup pojazdu ATV (  zamieszczone w BZP w dniu 29/11/2018, nr ogłoszenia: 654935-N-2018)

Powiadomienie o zmianach SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Zakup stacji i pogodowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Zakup stacji i pogodowych ( zamieszczone w BZP w dniu 06/11/2018, nr ogłoszenia: 644598-N-2018) Postępowanie 23/2018

 

Ogłoszenie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O Zamówieniu na Zakup skuterów śnieżnych oraz pojazdu ATV

OGŁOSZENIE O Zamówieniu na Zakup skuterów śnieżnych oraz pojazdu ATV ( zamieszczone w BZP w dniu 06/1 Il20I8, nr ogłoszenia: 644644-N-20l 8)

Postępowanie 21/2018

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Zakup i montaż systemu monitoringu pogody nr ogłoszenia: 642701-N-2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Zakup i montaż systemu monitoringu pogody { zamieszczane w BZP w dniu 30/10/2018, nr ogłoszenia: 642701-N-2018)

Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU na Zakup serwera nr ogłoszenia: 642638-N-20l8

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU na Zakup serwera ( zamieszczone w BZP w dniu 30/l0/2018, nr ogłoszenia: 642638-N-20l8)

 

Zakup serwera NAS z kompletem 8 dysków 

 

Powiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU na Zakup sprzętu skiturowego

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU

na Zakup sprzętu skiturowego ( zamieszczonę w BZP w dniu24l10l2018, nr ogłoszenia: 640234-N-2018)

 

 

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zakup sprzętu do ratownictwa zimowego

Przetarg na zakup sprzętu do ratownictwa zimowego Postępowanie nr 17/2018

Powiadomienie o zmianach SIWZ i odpowiedzi na pytania do przetargu :

 


.


Ubezpieczenie śmigłowca ratowniczego – Sokół W-A

Ogłoszenie nr 629834-N2018 z dnia 2018.10.01r

 

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: Ubezpieczenie śmigłowca Sokół W-3a należącego do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 

 


informacje z otwarcia ofert - Ubezpieczenie śmigłowca ratowniczego

 

Informacja o wyborze oferty
 


Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomościZarząd Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 422211o pow. 0,0832 ha oraz budynku o powierzchni użytkowej85 m2 oraz garażu 'l5 m2 (powierzchnia całkowita 150 m2) obj. l(VV NS 1Tl00107750/6 w Białce Tatrzańskiej.

  

Ogłoszenie - Pobierz dokument


Rejestrator parametrów lotu śmigłowca

Przedmiotem zamówienia jest Rejestrator Parametrów Lotu śmigłowca Sokół W-3A

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

 

Zarząd Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 13514 o pow. 0,806 ha, obj. KW NS1Z00043695/9 w Bukowinie Tatrzańskiej o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
Cena wywoławcza wynosi - 320,000 złotych Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium wynosi - 20.000 złotych
Przetarg odbędzie się dnia 16 lipca 2018 roku o godz.13,00 w siedzibie TOPR w Zakopanem przy ulicy Piłsudskiego 63 a

Zobacz całe ogłoszenie o przetargu

 


Zakup paliwa lotniczego 9/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 


Przetarg nieograniczony na zakup skuterów śnieżnych (powtórka) Postępowanie 6/2017

Zakup skuterów śnieżnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.


przetarg nieograniczony: Zakup skuterów śnieżnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) na Zakup skuterów śnieżnych
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 


Zakup ekwipunku ratowniczego Postępowanie 2/2017

Zakup ekwipunku ratowniczego Postępowanie 2/2017

Ważna informacja dla oferentów 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT :
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Numer sprawy: 2/2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT :
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Numer sprawy: 2/2017

 

 

 


6/2016 Obsługa lotnicza śmigłowca Sokół W-3A numer fabryczny 37.09.08 rej. SP-SXW

6/2016 Obsługa lotnicza śmigłowca Sokół W-3A numer fabryczny 37.09.08 rej. SP-SXW

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przetarg Nr 5/2016 Obsługa lotnicza śmigłowca Sokół W-3A numer fabryczny 37.09.08 rej. SP-SXW


 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Obsługa lotnicza śmigłowca Sokół W-3A numer fabryczny 37.09.08 rej. SP-SXW


Zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego. Postępowanie 2/2016

Zakup sprzętu i ekwipunku ratowniczego. Postępowanie 2/2016 02.02.2016

 


Remont główny wciągarki ratowniczej LUCAS typ 76378-360 nr 291

 


Sprzęt i ekwipunek ratowniczy

Zakopane, 2015-11-02
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 7/2015. Nazwa zadania:
Sprzęt i ekwipunek ratowniczy


Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

SIWZ - ekwipunek
1. Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym
2. Wykaz dostaw
3. Projekt umowy
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu
6. Zawiadomienie o wyborze oferty

 


Ubezpieczenie śmigłowca Sokół W-3A

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
 4. Załącznik nr 2 - dane do oceny ryzyka
 5. Załącznik nr 3 - formularz oferty
 6. Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowanie
 7. Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 8. Załącznik nr 6 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Pytania i odpowiedzi 2
 11. Modyfikacja SIWZ
 12. Wybór Oferty

Zakup ekwipunku ratowniczego

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 - wykaz dostaw
 4. Załącznik nr 3 - wzór umowy
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5

Zakup sprzętu do ratownictwa w warunkach zimowych

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Uzupełnienie do SIWZ
 8. Odpowiedz do zapytań oferentów w sprawie SIWZ

Obsługa lotnicza śmigłowca Sokół W-3A numer fabryczny 37.09.08 rej. SP-SXW

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Załącznik nr 6
 8. Załącznik nr 7
 9. Załącznik nr 8
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty

Zakup paliwa lotniczego typu JET A-1 wraz z dostawą do bazy Zamawiającego w Zakopanem.

Uwaga zmiana terminu.
Zmianie ulega termin składania ofert na dostawę paliwa lotniczego na dzień 25.05.2015 roku godzina 14.00

 1. Odpowiedź na pytania oferenta
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 2
 5. Załącznik nr 3
 6. Załącznik nr 4
 7. Załącznik nr 5
 8. Zawiadomienie o wyborze oferty

Zakup samochodu terenowego ( powtórka)

 1. SIWZ
 2. Załącznik 1 formularz ofertowy
 3. Załącznik 2 wykaz dostaw
 4. Załącznik 3 wzór umowy
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5

Przetarg: Zakup samochodu terenowego.

 Uwaga :

Zamawiający informuje, iż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie zamówienia dopisuje wymóg, iż samochód winien być przeznaczony dla 8+1 osób i gotowy do rejestracji w takiej opcji. 

 


 

Przetarg : Zakup sprzętu do łączności radiowej

 

 

 


Remont główny prądnic na śmigłowcu Sokół W-3A

 1. SIWZ
 2. Załącznik 1 formularz ofertowy
 3. Załącznik2 wykaz usług
 4. Załącznik nr 3 Umowa remont główny prądnic śmigłowca TOPR
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5

Zakup ekwipunku i sprzętu ratowniczego

 

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:6/2014. Nazwa zadania: Ekwipunek i sprzęt ratowniczy. Zakopane 17-07-2014

Pytanie 1. Dotyczy kurtki organizacyjnej z grupy 1
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określił kolor tej kurtki na czerwony w ew. dodatkiem koloru czarnego lub grafitowego. W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi czy możliwe jest dostarczenie kurtki w kolorze czarnym (kolor dominujący)?

Zamawiający nie dopuszcza zmiany kolorystyki kurtki

Pytanie 2. Dotyczy kurtki górskiej z grupy 2
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określił kolor tej kurtki na czerwony w ew. dodatkiem koloru czarnego lub grafitowego. W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi czy możliwe jest dostarczenie kurtki w kolorze ciemno-niebieskim?

Zamawiający nie dopuszcza zmiany kolorystyki kurtki

Pytanie 3. Dotyczy kurtki termicznej puchowej z grupy 3
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określił kolor tej kurtki na czerwony w ew. dodatkiem koloru czarnego lub grafitowego. W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi czy możliwe jest dostarczenie kurtki w kolorze czarnym z ew. dodatkiem koloru czerwonego?

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proporcji kolorów

Pytanie 4. Dotyczy kurtki termicznej technicznej z grupy 3
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określił kolor tej kurtki na czerwony w ew. dodatkiem koloru czarnego lub grafitowego. W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi czy możliwe jest dostarczenie kurtki w kolorze czarnym z ew. dodatkiem koloru czerwonego?

Zamawiający nie dopuszcza zmiany proporcji kolorów

 


Zakup ekwipunku i sprzętu ratowniczego

Data: 2014-06-11

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: 5/2014, nazwa zadania: ?Ekwipunek i sprzęt ratowniczy" Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania.

1. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oferty częściowej na wybrane grupy produktów wyszczególnionych w SWIZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z pkt III siwz składanie oferty częściowej osobno dla każdej z grup.

2. Jeżeli Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wybrane grupy produktowe to jak prawidłowo uzupełnić formularz cenowy biorąc pod uwagę fakt, że w formularzu nie ma podziału na grupy a zostały tylko wyszczególnione poszczególne produkty? Czy to oznacza, że dopuszcza się sytuację, w której Wykonawca złożył, np. tylko ofertę na 2 produkty danej grupy mimo iż grupa składa się z 3 lub więcej produktów?

Odpowiedź: Dopuszcza się składanie oferty na jedną, kilka lub wszystkie 17 grup zadań. Nie jest możliwa sytuacja złożenia oferty tylko na część asortymentu z grupy. Ocenie będą podlegały oferty z podziałem na grupy wyszczególnione w siwz. Możliwość składania ofert częściowych oznacza możliwość złożenia oferty na poszczególne grupy zadaniowe. Oferta, która będzie obejmować tylko część asortymentu z grupy nie będzie rozpatrywana.


Zakup osobistego sprzętu ratowniczego


Zakup sprzętu do ratownictwa w warunkach zimowych.


Remont główny momentomierza na śmigłowcu Sokół W-3A


Zakup i montaż zewnętrznego systemu do szybkiego desantowania ratowników ze śmigłowca Sokół W-3A

( powtórzone)


Informacja

Postępowanie przetargowe pn. Zakup i montaż zewnętrznego systemu do szybkiego
desantowania ratowników ze śmigłowca Sokół W-3A
zostaje unieważnione z
powodu braku ważnych ofert spełniających kryteria SIWZ


Zakup i montaż zewnętrznego systemu do szybkiego desantowania ratowników ze śmigłowca Sokół W-3A.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, że w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup i montaż zewnętrznego systemu do szybkiego
desantowania ratowników ze śmigłowca Sokół W-3A wybrało do realizacji
zamówienia ofertę, którą złożyła firma:
 
WSK PZL Świdnik S.A.
Al. Lotników Polskich 1
21-045 Świdnik
 

Cena ofertowa: 433.438,47  złotych brutto


Sprzęt do ratownictwa zimowego w górach


Informacja

 

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, że w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej łączności radiowej
dla potrzeb ratownictwa górskiego i celów ochrony przyrody w Tatrach wybrało
do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

AKSEL Sp. z o.o.
44-207 Rybnik, ul. Lipowa 17
Cena ofertowa: 448.460,95 złotych brutto

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb ratownictwa górskiego i celów ochrony przyrody w Tatrach.

 1. Formularz ofertowy sprzęt łączności
 2. SIWZ łączność
 3. Specyfikacja techniczna 
 4. Umowa zakupu-wzór łączność 
 5. Wykaz dostaw

Obsługa lotnicza śmigłowca Sokół W-3A numer fabryczny 37.09.08 rej. SP-SXW


Dostawa paliwa lotniczego typu JET A-1 wraz z dostawą do bazy Zamawiającego w Zakopanem

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 4 czerwca 2012 roku do
godziny 14.00. Otwarcie ofert nastąpi 4.06.2012 roku o godzinie 14.00.


Przetarg na zakup sprzętu nurkowego

Data: 31.08.2011


Przetarg na zakup sprzętu do ratownictwa zimowego

Data: 23.08.2011


Przetarg na zakup samochodu terenowego

Data: 16.08.2011

Zapytanie oferenta:

Czy Zamawiający dopuści do oceny samochód z silnikiem 2.2 litra przy
zachowania tych samych parametrów pracy?

Odpowiedź zamawiającego:

Dopuszcza się samochód z silnikiem 2.2. litra z zachowanie nie pogorszonych
parametrów jego pracy.


Zakup sprzętu do ratownictwa zimowego

Data: 21.07.2011r


TOPR ogłasza przetarg na Zakup skuterów śnieżnych 3 sztuki.

Data: 04.07.2011r


Zakup samochodu terenowego

Data: 2010-06-21

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy
 4. Umowa zakupu - wzór 

Platfotma do automatycznego nieinwazyjnego masażu serca

Data: 09 kwiecień 2010


Ubezpieczenie śmigłowca Sokół W- 3A.

Data: 2009-12-06


Sprzęt do ratownictwa zimowego Zakopane

Data: 11.08.2009


Zakup paliwa lotniczego.

Data: 2009-05-18

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz ofertowy
 3. Specyfikacja
 4. Umowa paliwo


Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

www.nfosigw.gov.pl         www.wfos.krakow.pll

Realizujemy zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

exte end ext