TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 


Bieżące  *   Archiwum 

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomościZarząd Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 422211o pow. 0,0832 ha oraz budynku o powierzchni użytkowej85 m2 oraz garażu 'l5 m2 (powierzchnia całkowita 150 m2) obj. l(VV NS 1Tl00107750/6 w Białce Tatrzańskiej.

  

Ogłoszenie - Pobierz dokument


Rejestrator parametrów lotu śmigłowca

Przedmiotem zamówienia jest Rejestrator Parametrów Lotu śmigłowca Sokół W-3A

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.


...

...Rejestrator parametrów lotu śmigłowca

Przedmiotem zamówienia jest Rejestrator Parametrów Lotu śmigłowca Sokół W-3A

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

exte end ext