TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 


Bieżące  *   Archiwum 

Zakup pojazdu ATV. Postępowanie 24/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na  Zakup pojazdu ATV (  zamieszczone w BZP w dniu 29/11/2018, nr ogłoszenia: 654935-N-2018)

Powiadomienie o zmianach SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Zakup stacji i pogodowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Zakup stacji i pogodowych ( zamieszczone w BZP w dniu 06/11/2018, nr ogłoszenia: 644598-N-2018) Postępowanie 23/2018

 

Ogłoszenie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O Zamówieniu na Zakup skuterów śnieżnych oraz pojazdu ATV

OGŁOSZENIE O Zamówieniu na Zakup skuterów śnieżnych oraz pojazdu ATV ( zamieszczone w BZP w dniu 06/1 Il20I8, nr ogłoszenia: 644644-N-20l 8)

Postępowanie 21/2018

 

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Zakup i montaż systemu monitoringu pogody nr ogłoszenia: 642701-N-2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Zakup i montaż systemu monitoringu pogody { zamieszczane w BZP w dniu 30/10/2018, nr ogłoszenia: 642701-N-2018)

Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU na Zakup serwera nr ogłoszenia: 642638-N-20l8

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU na Zakup serwera ( zamieszczone w BZP w dniu 30/l0/2018, nr ogłoszenia: 642638-N-20l8)

 

Zakup serwera NAS z kompletem 8 dysków 

 

Powiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU na Zakup sprzętu skiturowego

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU

na Zakup sprzętu skiturowego ( zamieszczonę w BZP w dniu24l10l2018, nr ogłoszenia: 640234-N-2018)

 

 

POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ubezpieczenie śmigłowca ratowniczego – Sokół W-A

Ogłoszenie nr 629834-N2018 z dnia 2018.10.01r

 

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: Ubezpieczenie śmigłowca Sokół W-3a należącego do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 

 


informacje z otwarcia ofert - Ubezpieczenie śmigłowca ratowniczego

 

Informacja o wyborze oferty
 


Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomościZarząd Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki nr 422211o pow. 0,0832 ha oraz budynku o powierzchni użytkowej85 m2 oraz garażu 'l5 m2 (powierzchnia całkowita 150 m2) obj. l(VV NS 1Tl00107750/6 w Białce Tatrzańskiej.

  

Ogłoszenie - Pobierz dokument


...

...Rejestrator parametrów lotu śmigłowca

Przedmiotem zamówienia jest Rejestrator Parametrów Lotu śmigłowca Sokół W-3A

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

exte end ext