TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 


Bieżące  *   Archiwum 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Obsługę śmigłowca ratowniczego - Sokół W-3A SP-SXW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Obsługę śmigłowca ratowniczego - Sokół W-3A SP-SXW (przekazane UPUE w dniu 2019-06-11)

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Zakup wyposażenia ratowniczego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Zakup wyposażenia ratowniczego ( zamieszczone w BZP w dniu 16/05/2019, nr ogłoszenia: 548521-N-2019)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


...

...Fundacja TOPR

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

exte end ext