TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

TOPR realizuje Projekt UE

TOPR realizuje Projekt UE w Ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona Środowiska RPO Województwa Małopolskiego. Działanie – Wsparcie służb ratunkowych.

Nazwa projektu; „ Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w Tatrach poprzez wdrożenie systemu monitoringu pogody oraz zakup sprzętu ratowniczego dla Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego”.

Celem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu.

 

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

exte end ext