TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

MainTopLewy

TOPR realizuje Projekt UE

TOPR realizuje Projekt UE w Ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona Środowiska RPO Województwa Małopolskiego. Działanie – Wsparcie służb ratunkowych.

Nazwa projektu; „ Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w Tatrach poprzez wdrożenie systemu monitoringu pogody oraz zakup sprzętu ratowniczego dla Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego”.

Celem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu.

 

Fundacja TOPR

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

exte end ext