TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

KRONIKA TOPR 18.10.2020

To był śnieżny tydzień w Tatrach. Przez większą część tygodnia sypał śnieg, pokrywając szczyty i doliny kilkunastu centymetrową  warstwą śniegu, który zasypał szlaki. Zrobiło się ślisko i niebezpiecznie. Nawet w Zakopanem zrobiło się biało, a śnieg zalegał przez parę dni. W takich warunkach doszło do poważnego wypadku turystycznego, w którym poważnie ranna została turystka.

Poniedziałek 12.10

Tego dnia od wczesnych godz. rannych w trudnych warunkach atmosferycznych, 6-ciu ratowników i pies lawinowy prowadziło  w lesie pomiędzy korytem Suchej Wody a zielonym szlakiem z Hali Gąsienicowej w kierunku Waksmundzkiej Równi, poszukiwania zaginionej w dniu 20.09. Joanny F.  Nie natrafiono na żaden ślad poszukiwanej.

Tuż po 13-tej za pośrednictwem CPR do TOPR zadzwonił niemiecki turysta informując że w 5-cio osobowej grupie  schodzili z Rysów. Gdy byli około 200 m poniżej wierzchołka, ich koleżanka spadła ze szlaku. Nie widzą jej i nie mają kontaktu głosowego. Ze względu na zalegający śnieg i brak odpowiedniego wyposażenia i widoczności, boją się dalej schodzić. Ze schroniska w M. Oku w tamten rejon wyruszył pełniący tam dyżur ratownik, zabierając ze sobą pakiety grzewcze, płachtę NRC i apteczkę. O godz. 13.17 kolejny telefon od niemieckiego turysty, który poinformował, że zszedł szlakiem Grzędą Rysów na wysokość leżącej na lewo od szlaku, w stromym Żlebie ( Rysa w Rysach) koleżanki. Nawiązał z nią kontakt głosowy. Turystka jest ranna, krwawi, jest jej zimno. Turysta ze względu na zalegające śniegi, stromość terenu  i brak odpowiedniego wyposażenia, nie był w stanie dotrzeć do rannej. Przed 14-tą z Centrali do M. Oka wyjechało 12 ratowników zabierając ze sobą sprzęt transportowy, pakiety grzewcze, liny, sprzęt taternicki. Po godz. 14-tej z Centrali do M. Oka karetką terenową TOPR wyjechało 2 ratowników medycznych ( ratowników TOPR) zabierając ze sobą stosowny sprzęt medyczny. O 14.30 z Centrali w tamten rejon wyjechała kolejna 8-mio osobowa grupa ratowników  z zadaniem sprowadzenia 4-ki niemieckich turystów, zabierając z sobą sprzęt konieczny do ich ogrzania i  sprowadzenia. Przed godz. 15.45 do rannej turystki dotarł ratownik, który jako pierwszy wyruszył z M. Oka i przystąpił do zabezpieczenia cieplnego turystki. Powiadomił kolegów o stanie turystki. Tuż po 16-tej na miejsce zdarzenia dotarli ratownicy , którzy w pierwszej grupie wyjechali z Centrali. Przystąpili do udzielania zaawansowanej I pomocy, dalszego zabezpieczenia cieplnego turystki. Zbudowano stanowisko, założono poręczówki, zapakowano ranną do noszy i po 17.30 rozpoczęto jej transport, który ze względu na stromy, teren, zalegający śnieg, wagę turystyki i warunki atmosferyczne, stał się dla ratowników niezłym wyzwaniem. O godz. 17.30  z pomocą dla 4-ki niemieckich turystów znajdujących się na Grzędzie dotarła ekipa ratowników, którzy o 14.30 wyruszyli Centrali. Dostarczono im kurtki, napojono gorącą herbatą, założono pakiety grzewcze, uprzęże ewakuacyjnie  i raki. Po 18-tej  asekurując rozpoczęto sprowadzanie turystów. O godz.18.30 po opuszczeniu noszy Rysą, po wymianie pakietów grzewczych, podaniu leków i włożeniu noszy z ranną do specjalnych noszy, kontynuowano transport rannej. Do transportujących dotarła kolejna grupa ratowników, którzy przejęli dalszy transport, dając trochę odpocząć kolegom.  Po godz. 21-szej z Centrali do pomocy w dalszym transporcie rannej, wyruszyła kolejna 9-cio osobowa ekipa ratowników, którzy  po 23-ciej przejęli w rejonie Czarnego Stawu dalszy transport . O godz. 23-ciej do schroniska w M. Oku doprowadzono 4-ro niemieckich turystów. O godz. 0.45 do M. Oka dotarła ekipa ratowników transportujących ranną turystkę. Stamtąd karetką TOPR przewieziono ją do szpitala i o godz. 2-giej, przekazano ją na SOR. O godz.2.20 ratownicy powrócili do Centrali TOPR. W sumie w trudnej, ze względu na panujące warunki: niżej intensywny opad deszczu, wyżej opad śniegu, mgła ograniczająca widoczność i wiatr, wzięło udział 41 ratowników, którym należą się wyrazy uznania. Koledzy przed Wami czapki z głów.

Jak doszło do wypadku?  Niemieccy turyści nocowali w Chacie pod Rysami, gdzie dotarli szlakiem przez Dol. Mięguszowiecką. Stamtąd rano wyruszyli na Rysy. Ponieważ mieli zarezerwowany kolejny nocleg w schronisku w Roztoce, postanowili schodzić z Rysów do M. Oka. Nie mając zimowego sprzętu, odpowiedniego do zimowych warunków ekwipunku, mieli problemy z bezpiecznym poruszaniem się. Po pokonaniu około 150-200 m Grzędy Rysów jedna z uczestniczek wycieczki poślizgnęła się, nie utrzymała się łańcucha i zsunęła się stromymi skałami Grzędy do Rysy i dalej jej zaśnieżonym żlebem, zatrzymując się nad skalnym progiem. W wyniku upadku i uderzeń o skały doznała urazów głowy, klatki piersiowej, nóg i rąk, mocnych potłuczeń. Oczekując na przybycie ratowników mocno się wychłodziła. Na szczęście pozostali turyści widząc co się stało pozostali na Grzędzie.

Czytaj więcej: KRONIKA TOPR 18.10.2020

ZMARŁ TADEUSZ STYRCZULA–MAŚNIAK

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 października 2020 roku w wieku 86 lat zmarł Tadeusz Styrczula-Maśniak. Był Ratownikiem Tatrzańskim od 1968 roku, biorąc udział w kilku wyprawach ratunkowych. Msza Święta Żałobna odprawiona zostanie 16 października (piątek) o godz. 13:00 w Kościele Parafialnym w Kościelisku, skąd Zmarły zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku na tamtejszym Cmentarzu.

Cześć Jego Pamięci.

 

Czytaj więcej: ZMARŁ TADEUSZ STYRCZULA–MAŚNIAK

ODWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TOPR

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonymi przez Rząd ograniczeniami w ilości osób, które mogą uczestniczyć w spotkaniach, oraz na podstawie  zapisów Art. 28 U S T AWY z dnia 19 czerwca 2020 r.

„o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191)”

w brzmieniu:

Art. 28.

W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 10 po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu:

„1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”.

Zarząd TOPR podjął decyzję o odwołaniu planowanego na dzień 25 października Walnego Zebrania Członków TOPR.

Czytaj więcej: ODWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW TOPR

KRONIKA TOPR 11.10.2020

To był jesienno-zimowy tydzień w Tatrach. Najpierw opad śniegu, który zalegał od wysokości 1800 m, potem chwilowe ocieplenie a na koniec tygodnia Tatry pokryły się  już grubszą warstwą śniegu. Doszło do kolejnego wypadku śmiertelnego.

Poniedziałek 05.10

Po godz. 20-tej ratownik pełniący dyżur na Hali Gąsienicowej sprowadził ze szlaku z Kasprowego do Murowańca przemoczonego i wychłodzonego turystę. Stamtąd po krótkim odpoczynku i ogrzaniu turysty, zwiózł go na Brzeziny, skąd turysta taksówką pojechał do miejsca zamieszkania.

Wtorek 06.10.

Rano na poszukiwania zaginionej 20.09. Joanny F. z Centrali wyruszyło 17-tu ratowników i 3 psy lawinowe. Ratownicy podzielenia zespoły szczegółowo przeszukiwali przydzielone im rejony w Dol. Suchej Wody. Do poszukiwań włączono śmigłowiec wojskowy wyposażony w kamerę termowizyjną, którym z powietrza przeszukiwano rejon Dol. Gąsienicowej.  10-ciu  ratowników HZS ze Zwierówki sprawdzało Dol. Cichą. Do poszukiwań w tym rejonie włączył się również słowacki śmigłowiec Bell. Poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Nie natrafiono na żaden ślad poszukiwanej.

Czytaj więcej: KRONIKA TOPR 11.10.2020

Kronika TOPR - 04.10.2020

Początek jesieni nie sprzyja turystom mającym problemy kardiologiczne, spotęgowane przez zbliżający się wiatr halny, który gdy dotarł w Tatry wiał z wyjątkowo dużą prędkością. Doszło do kilku zdarzeń wymagających szybkiej interwencji ratowników i transportowania poszkodowanych do szpitala. Doszło do kolejnego wypadku śmiertelnego spowodowanego najprawdopodobniej zawałem serca. Prowadzono dalej szeroko zakrojone poszukiwania turystki Joanny F. która 20.09. wyszła w Tatry i ślad po niej zaginął. Ratownicy mieli sporo pracy.

Czytaj więcej: Kronika TOPR - 04.10.2020

Fundacja TOPR

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

www.nfosigw.gov.pl         www.wfos.krakow.pll

Realizujemy zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

exte end ext