TOPR realizuje zadania ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

 

Działalność ratownicza TOPR w 2020 roku w Tatrach (w liczbach).

W minionym roku TOPR przeprowadził w Tatrach 606 działań ratowniczych  w tym 229 z udziałem śmigłowca. Celem niesienia szybkiej i skutecznej pomocy  zorganizowano 229 wieloosobowych wypraw ratunkowych ( w tym 192 z udziałem śmigłowca), 325 akcji ratunkowych ( w tym 37 z udziałem śmigłowca) i 19 innych interwencji.

Doszło do:

532 wypadków turystycznych, 29 wypadków taternickich, 3 wypadków jaskiniowych, 7 skitourowych, 5 freeraidowych, 1 rowerowego, 27 innych, 2 zbędnych alarmów.

Ratowano 709 osób ( w tym 278 z udziałem śmigłowca) 

Śmierć poniosło 21 osób, (w tym 16 turystów, 2 taterników , 3 inne),  284 osoby doznały poważnych urazów i zachorowań, 166 osób doznało lżejszych obrażeń i zachorowań, 238 ratowanych osób nie odniosło urazów.

 

Przyczynami wypadków były:

Upadek ( poślizgnięcia, potknięcia) - 300

Upadek z wysokości - 65

Zabłądzenia - 36

Spadający kamień lub lód - 7

Lawina - 2

Wychłodzenie - 6

Wysoka temperatura - 5

Zachorowanie - 97

Brak umiejętności - 79

Nieodpowiednie wyposażenie - 44

Inne - 97

Główną przyczyną wypadków śmiertelnych był  upadek z wysokości ( 20 osób) zachorowanie ( 1 osoba).

W działaniach ratowniczych uczestniczyło  1948 ratowników, którzy w sumie  na wyprawach i akcjach spędzili ponad  6 000 godzin.

Fundacja TOPR

Fundacja TOPR

  

Aplkacja Ratunek

 

www.bezpieczniewgory.pl

www.nfosigw.gov.pl         www.wfos.krakow.pll

Realizujemy zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

exte end ext